Sveiki atvykę į Aplinką

Prisijunk prie bendraminčių versle

Apie Aplinką

Aplinka – verslu besidominčių žmonių bendruomenė.

Siekiame kad:

  • Pasikeistų verslo pasaulis;

  • Verslo pasaulyje netrūktų sąmoningumo;

  • Žmogus būtų laikomas verslo subjektu, ne instrumentu;

  • Verslą valdančiam žmogui netrūktų valdymo kompetencijų.

  • Būtume tais, kurie atranda, išbando ir integruoja naujas verslo valdymo kompetencijas.

Savo veikimą grindžiame aiškumu, inovatyvumu, saugumu, atsakomybe.

AIŠKUMAS – tai paprastumas.

INOVATYVUMAS – tai nuolatinis tobulinimas.

SAUGUMAS – tai pagarba ir pasitikėjimu grįstas santykis.

ATSAKOMYBĖ – tai pasirinkimo rezultatų prisiėmimas.